Europejski Sondaż Społeczny 2002-2018/19

Date of publication: 01.12.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikacja pt. „Polska – Europa. Wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2018/19” pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego, Franciszka Sztabińskiego i Dariusza Przybysza przedstawia dane dotyczące aktualnych spraw społecznych. Europejski Sondaż Społeczny (ESS), realizowany co dwa lata od 2002 roku, łączy w metodologii walory badania podłużnego i jednorazowego.

fot. Pixabay

Publikacja składa się z 8 artykułów naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom społeczno-ekonomicznym. Autorzy analizują postawy i opinie dotyczące m.in. patriotyzmu, religijności, integracji europejskiej. Teksty ukazują przeobrażenia dokonujące się w społeczeństwach europejskich na przestrzeni badanego okresu i każdorazowo przedstawiają dane dla Polski na tle innych krajów europejskich.

Dużą zaletą publikacji jest wysoka jakość zebranych i opracowanych danych, co było możliwe dzięki stosowaniu w Europejskim Sondażu Społecznym rygorystycznych standardów metodologicznych.

Raport opublikowany został na stronie Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: https://ifispan.pl/en/shop/polska-europa-wyniki-europejskiego-sondazu-spolecznego-2002-2018-19-pod-redakcja-pawla-b-sztabinskiego-dariusza-przybysza-i-franciszka-sztabinskiego/