Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation

Date of publication: 25.03.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport Komisji Europejskiej, opublikowany w dniu 12 czerwca 2019 roku, podsumowuje ogólne postępy we wdrażaniu zaleceń z dyrektywy nr 2011/711/UE obejmującej holistyczne podejście do cyfrowego dziedzictwa kulturowego wraz z funkcjonowaniem deklaracji podpisanej przez państwa członkowskie w europejskim Dniu Cyfryzacji w 2019 roku.

Cultural Heritage: Digitisation, Online Accessibility and Digital Preservation
Fot. Pixabay

Trzy główne problemy omówione w tym raporcie to: digitalizacja dziedzictwa kulturowego, jego dostępność on line oraz ochrona już zdigitalizowanego dziedzictwa w oparciu o działania z lat 2015-2017 wraz ze wskazaniem dobrych praktyk w obszarze digitalizacji oraz dalszymi rekomendacjami sformułowanymi na ich podstawie. Wśród wyróżnionych projektów digitalizacyjnych w obszarze dziedzictwa kulturowego uwzględniono również polski projekt cyfrowy zatytułowany zabytek.pl https://zabytek.pl/pl.  

Raport dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-report-cultural-heritage-digitisation-online-accessibility-and-digital