Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
kultura odNOWA

W ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury zrealizowało w 2022 roku projekt "kultura odNOWA"....

Dotacje
Łaski Dom Kultury - Tworzymy więzi!

W ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, zrealizowano projekt "Łaski Dom Kultury - Tworzymy więzi!"....

Dotacje
Suchedniów: kulturalnie

Inicjatorem kolejnej akcji w 2022 roku był Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie. Dzięki uczestnictwu placówki w programie "Dom Kultury + Inicjatywy...

Dotacje
"DŹWIG KULTURY"

"DŹWIG KULTURY" to projekt zrealizowany w 2022 roku przez Mysłowicki Ośrodek Kultury w ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". Organizatorem...

Dotacje
"Kultura - wspólna sprawa"

"Kultura - wspólna sprawa" to inicjatywa Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim z 2021 roku. Projekt został zrealizowany dzięki udziałowi instytucji w programie "Dom...

Dotacje
W kontakcie.

Wśród beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" w 2021 roku znalazł się także Ośrodek Działań Artystycznych Firlej. Wrocławska placówka...

Dotacje
Poznajmy się - razem możemy więcej - projekt CKPiR w Zielonkach.

"Poznajmy się - razem możemy więcej - projekt CKPiR w Zielonkach" to - jak sama nazwa wskazuje - inicjatywa Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach. W 2021 roku instytucja...

Dotacje
Inicjatywy Lokalne Ciechanowska Kultura 2021

W gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, znalazł się również Ciechanowski Ośrodek Edukacji...

Dotacje
Kultura - wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie.

"Kultura - wspólna sprawa. Diagnoza społeczności lokalnej w Iławie" to inicjatywa Iławskiego Centrum Kultury zrealizowana w ramach udziału w programie "Dom Kultury +...

Dotacje
"Lubliniec. Kreatywna strona miasta"

Miejski Dom Kultury w Lublińcu zrealizował w 2021 roku projekt "Lubliniec. Kreatywna strona miasta". Inicjatywa miała miejsce dzięki uczestnictwu placówki w programie "Dom...

Dotacje
Inkubator Kulturalny - twórcze działania lokalne w Lipianach

"Inkubator Kulturalny - twórcze działania lokalne w Lipianach" to inicjatywa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach, mieszczącego się w województwie...

Dotacje
Inspiruje (MY) Bodzentyn

W ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, zrealizowano projekt "Inspiruje (MY)...