Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Luzino

Date of publication: 19.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie to kolejna instytucja, która w 2022 roku dołączyła do grona beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach udziału w programie zrealizowano projekt "Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Luzino". 

Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Luzino
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas spotkania

Uwagę zwraca wykorzystanie wielu metod badawczych: sięgnięto po warsztaty z mieszkańcami i uczniami szkół podstawowych, wywiady indywidualne i grupowe, ankiety czy sondę uliczną. Pozwoliło to na zawiązanie relacji z różnymi grupami odbiorców, a także na promocję konkursu na inicjatywy lokalne, który został zorganizowany w dalszej części udziału w programie Narodowego Centrum Kultury. 

Szczególnie wnikliwie - z uwzględnieniem warunków logistycznych czy towarzyskich - przeanalizowano sytuację młodzieży. Określono wyzwania, z jakimi mierzył się w danym czasie GOK oraz rekomendacje dotyczące organizacji lokalnej oferty kulturalnej w przyszłości. 

Więcej o projekcie zrealizowanym w pomorskim Luzinie można przeczytać poniżej.