Grodzisk Wielkopolski - KULTURA NA OKRĄGŁO

Date of publication: 21.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Centrum Kultury RONDO dołączyło do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022". Zrealizowany w Grodzisku Wielkopolskim projekt „Grodzisk Wielkopolski - KULTURA NA OKRĄGŁO" został przyjęty przez mieszkańców z wielkim entuzjazmem!

Grodzisk Wielkopolski - KULTURA NA OKRĄGŁO
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mieszkańcy podczas spotkania warsztatowego

Głównym celem zadania było inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania CK RONDO w życie społeczności lokalnej. Mając na względzie rozwijanie potencjału oraz zasobów kulturotwórczych mieszkańców, zdecydowano się opracować diagnozę identyfikującą konkretne potrzeby i oczekiwania.
Inicjatorzy chcieli uzyskać wiarygodne informacje na temat życia kulturalnego oraz gotowości do podejmowania działań oddolnych. Pzeprowadzili zatem badania jakościowe z wykorzystaniem następujących narzędzi badawczych:
- spotkania i wywiady z wybranymi grupami mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski,
- wywiady indywidualne w formie sondy ulicznej oraz "karteczek diagnostycznych",
- ankieta papierowa oraz online,
- warsztaty diagnostyczne z udziałem młodzieży.

Wszystkie podjęte działania zmierzały do tego, aby placówka posiadająca bazę lokalową, wyposażenie, wykwalifikowaną kadrę, zasoby finansowe oraz doświadczenie merytoryczne, stała się miejscem, w którym wyróżniający się potencjałem i umiejętnościami mieszkańcy będą mogli realizować swoje własne inicjatywy związane z kulturą.

Więcej szczegółów na temat działań podjętych w gminie Grodzik Wielkopolski możecie znaleźć w poniższym raporcie.