Z kulturą na "TY"

Date of publication: 19.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 2 minutes
print

Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku to kolejna placówka, która znalazła się w gronie beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach udziału w programie w 2022 roku zrealizowano projekt "Z kulturą na TY". 

Z kulturą na "TY"
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas debaty

Twórcy projektu chcieli pozyskać informacje na temat potencjału Ciechocinka, potrzeb kulturalnych mieszkańców okolicy, a także sposobu postrzegania przez nich działalności Miejskiego Centrum Kultury. Szczególną uwagę poświęcono młodzieży: zorganizowano warsztaty diagnostyczne z uczniami młodszych i starszych klas szkoły podstawowej, debaty oksfordzkie i inne warsztaty badawcze z młodzieżą. Poza tym kontaktowano się z grupami seniorów, turystami czy liderami społecznymi, a także z osobami zawodowo aktywnymi na polu kultury. 

Zebrane dane posłużyły jako wytyczne do dalszego planowania aktywności instytucji. Były też pomocne w przeprowadzenu konkursu na oddolne inicjatywy kulturalne, z których część mogła zostać zrealizowana na dalszym etapie trwania programu Narodowego Centrum Kultury. 

Więcej o projekcie można przeczytać poniżej.