Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim

Date of publication: 21.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Miejki Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, pragnąc wzmocnić więzi z mieszkańcami, dołączył do grona beneficjentów programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury pn.„Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022".

Diagnoza potrzeb kulturalnych i rozwój inicjatyw lokalnych w Konstantynowie Łódzkim
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie informacyjne

Projekt skierowano przede wszystkim do osób, które dotychczas nie korzystały z oferty MOK, ani nie podejmowały z nim żadnej współpracy. Chcąc odkryć i jak najlepiej rozwinąć ich potencjał kulturowy, przeprowadzono badania diagnostyczne. Skupiły się one na określeniu potrzeb mieszkańców oraz na rozpoznaniu obszarów, które mogłyby stać sie w przyszłości przedmiotem wspólnych projektów. Celem podjętych działań było oddanie poczucia sprawczości mieszkańcom, a w konsekwencji zwiększenie ich wpływu na kształtowanie oferty placówki.

Badania diagnostyczne zaowocowały opracowaniem obszernego raportu, który znajduje się poniżej.