Barczewskie Inicjatywy Lokalne

Date of publication: 19.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

W ramach uczestnictwa w programie "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne", organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zrealizowało projekt "Barczewskie Inicjatywy Lokalne". Celem przeprowadzenia diagnozy było rozpoznanie lokalnych zasobów i potencjału, które mogły przyczynić się do ożywienia życia kulturalnego gminy. 

Barczewskie Inicjatywy Lokalne
Fot. zdjęcie z realizacji projektu osoby zaangażowane w projekt

W badaniach wykorzystano ankietę (w formie elektronicznej oraz tradycyjnej), spacery badawcze oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości. Zebrane informacje dotyczą zainteresowań mieszkańców, ich postrzegania działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego, a także chęci angażowania się w zaproponowane przez siebie wydarzenia.  Wśród rekomendacji znalazły się takie postulaty, jak organizacja wydarzeń w miejscowościach wykluczonych komunikacyjnie, włączanie nowych osób do grona lokalnych liderów czy zmiana sposobu komunikacji oferty CKB na bardziej efektywny. 

Więcej informacji o projekcie "Barczewskie Inicjatywy Lokalne" można znaleźć w poniższej diagnozie.