Razem dla kultury

Date of publication: 21.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022” postanowił na nowo przyjrzeć się życiu kulturalnemu w gminie!

Razem dla kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu mieszkańcy wypełniający ankiety

Zaangażowanie w projekt umożliwiło GOK w Przewornie odkrycie i lepsze wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych mieszkańców gminy. Zbudowanie odpowiedniej strategii działania, odpowiadającej potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności, znalazło się na priorytetowej pozycji wśród celów placówki. Inicjatorzy podjęli zatem decyzję o przeprowadzeniu diagnozy potencjału kulturotwórczego odbiorców ich oferty.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu cyklu spotkań diagnostycznych pod nazwą „Razem dla kultury". Podczas jego realizacji zaproszono do rozmów wszystkie zainteresowane osoby zamieszkujące gminę Przeworno. Zapytano je o spostrzeżenia, potrzeby i pomysły dotyczące rozwoju miejscowej kultury. Rozmowy odbywały się zarówno w siedzibie GOKu, jak i poza nią, w świetlicach wiejskich. Do przeprowadzenia badań diagnostycznych wykorzystano różnorodne narzędzia tj. ankiety czy spotkania informacyjno-diagnozujące z członkami społeczności lokalnej, w tym z liderami. Przeprowadzono również badania wśród radnych i sołtysów, doskonale orientujących się w potrzebach mieszkańców.
Raport z diagnozy, ze wszystkimi zebranymi danymi, znajduje się poniżej.