Raport: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych

Date of publication: 15.02.2019
Author: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska, Paulina Hojda, Sylwia Wrona, Marek Szladowski, Barbara Siorek

Rok: 2018

Raport: Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych – raport ogólny z panelowych badań ilościowych
Pixabay.com

Raport Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych stanowi podsumowanie projektu Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych, finansowanego z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Obserwatorium Kultury”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem badań ilościowych było rozpoznanie losów zawodowych absolwentów, którzy uczęszczali do czternastu polskich, publicznych uczelni artystycznych. W 2018 r. badaniem objęto absolwentów wszystkich studiów magisterskich, roczniki 2016/2017, 2014/2015 oraz 2012/2013, zgodnie z założeniami panelu, tj. ankietowaniem po roku, następnie po trzech i po pięciu latach od uzyskania dyplomu.

Z badań wynika, że ponad połowa absolwentów z trzech badanych roczników jest usatysfakcjonowana własną sytuacją zawodową. Absolwenci uczelni artystycznych w zdecydowanej większości prowadzą działalność artystyczną, która jest albo stałym źródłem dochodów albo też, pośrednio lub bezpośrednio, wiąże się z wykonywaną pracą zarobkową. Im starsi absolwenci, tym częstsze deklaracje prowadzenia działalności artystycznej, która jest stałym źródłem dochodu.                                             

Wyniki zawarte w Raporcie mogą być użyteczne dla władz uczelni artystycznych, ale także mogą stać się podstawą szerszego dialogu między uczelniami a ich absolwentami. Ponadto, praktyczne wykorzystanie wyników może posłużyć do konstruowania zmian w planach i programach nauczania na polskich uczelniach artystycznych.