Kultura w 2017 roku

Date of publication: 13.02.2019
Author: Główny Urząd Statystyczny
Średni czas czytania 1 minute
print

Tytuł: Kultura w 2017 roku

Autor: GUS

Rok: 2018

Kultura w 2017 roku
Fot. pixabay.com

Cykliczna Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego prezentuje różne obszary działalności polskich instytucji kultury oraz wskaźniki dotyczące uczestnictwa w przedsięwzięciach kulturalnych z 2017 roku. Publikacja powstała między innymi na podstawie rocznej sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego.

Raport zawiera analizę rozkładu terytorialnego podmiotów kultury w poszczególnych województwach oraz charakterystykę dotyczącą: ochrony zabytkówbibliotek, działalności wydawniczejcentrów kultury, domów i ośrodków kultury, klubów i świetlicszkolnictwa artystycznegowystawiennictwagalerii sztukidziałalności scenicznejkinematografiiradiofonii i telewizji oraz imprez masowych. Ponadto, Raport prezentuje analizę wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz wydatków na kulturę w gospodarstwach domowych w 2017 roku.

Streszczenie Raportu „Kultura w 2017 roku” opublikowaliśmy w 3 numerze Nowości Badawczych 2018.