Katowice – kultura w danych. Raport

Date of publication: 31.01.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport stanowi podsumowanie zebranych danych dotyczących ekosystemu kultury w Katowicach – od 2015 roku włączonego do miast kreatywnych UNESCO. Dane do badania pozyskiwane były od września 2016 roku za pomocą mediów społecznościowych, serwisów online oraz ankiet papierowych i elektronicznych przeprowadzonych wśród uczestników wydarzeń.

Katowice – kultura w danych. Raport
Fot. Pixabay

Raport składa się z kilku części poświęconych geografii kultury, kulturze w centrum, kulturze w sieci oraz publiczności wydarzeń. Autorzy poruszyli w nich zagadnienia dotyczące m. in. utrudnień komunikacyjnych w dotarciu na wydarzenia, pochodzenia uczestników i ich charakterystyki, ożywiania centrum miasta dzięki kulturze oraz korzyści finansowych dla miasta płynących z organizacji eventów.

Autorzy zaznaczają, że media społecznościowe są jednym z ważniejszych narzędzi umożliwiających promocję wydarzenia. Równie istotna jest także forma promocji przez polecenie. Uczestnikami wydarzeń organizowanych w Katowicach były w głównej mierze osoby skategoryzowane jako selekcjonerzy, czyli osoby zorientowane w kulturze oraz wykształcone, które z uwagi na małą ilość wolnego czasu wybierają tylko to, co zwróci ich uwagę.

Raport dostępny jest na stronie: https://dataforculture.eu/o-badaniu/