Raport: Światowy ranking miękkiej władzy 2018

Date of publication: 10.04.2019
Średni czas czytania 3 minutes
print

Tytuł: Światowy ranking miękkiej władzy 2018

Autor: Jonathan McClory

Rok: 2018

Wnioski, które wynikają z rankingu firmy Portland, a także zjawiska i elementy, które są w nim omawiane, zyskują na znaczeniu w coraz bardziej zglobalizowanym, współzależnym, wielobiegunowym świecie, w którym miękka siła – zdolność wpływania poprzez przyciąganie, a nie przymus, staje się kluczowym punktem odniesienia.

Znaczenie miękkiej siły wzrasta również w sferze społeczno-politycznej. Wyniki raportu dowodzą, że miękka siła jest też niezbędna do utrzymania porządku międzynarodowego. Autorzy raportu sugerują, że porządek ten obecnie jest zagrożony, ponieważ populistyczne polityki w niektórych krajach łączą się z izolacjonistycznymi przesunięciami w amerykańskiej polityce zagranicznej oraz powstają nowe centra globalnej polityki i wpływów. Znaczenie miękkiej siły w tym kontekście wynika ze sposobu, w jaki tylko ona może dostosowywać wartości, normy, cele i ostatecznie zachowania w świecie bez jednej dominującej siły.

Raport Soft Power 30 próbuje ocenić względną atrakcyjność i wpływ państw w taki sam sposób, w jaki mogą być uszeregowane one pod względem siły militarnej lub ekonomicznej. Jednakże miękka siła jest z natury nieuchwytna. Dużo łatwiej jest mierzyć i opisywać tzw. „kije i marchewki” twardej siły niż narodową atrakcyjność. Miękka siła państwa pochodzi z niezliczonej ilości źródeł. Jeszcze bardziej komplikuje sprawę sytuacja, w której miękka siła jest generowana na poziomie mikro poprzez interakcje jednostek i małych grup oraz sieci, które one tworzą. Do pewnego stopnia miękka władza po prostu „się zdarza”, jest to często dodatkowy i zupełnie nieoczekiwany produkt uboczny codziennych czynności i interakcji, w znacznym stopniu spoza zakresu wpływu instytucji rządowych. Wiele osób, grup i organizacji, które funkcjonują tu i teraz, generuje miękką siłę, całkowicie nieświadome, że „robią co w ich mocy” w zwiększaniu rezerw wpływów swojego kraju.