By Artists, for Artists

Date of publication: 31.12.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport powstał jako kontynuacja projektu „Stand Up and Be Counted” z 2009 roku, dedykowanego  artystom i twórcom z sektorów kreatywnych. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej. Dodatkowo, zorganizowano dwa badania fokusowe. W badaniu wzięło udział prawie 850 respondentów.

By Artists, for Artists
Fot. Pixabay

Raport składa się z części poświęconych demografii, zaangażowaniu obywatelskiemu, dochodowi, zdrowiu, przestrzeni pracy i życia, zatrudnieniu oraz rozwojowi zawodowemu badanych.

Z badań wynika, że znaczna większość respondentów zawsze uczestniczy w głosowaniu, a ponad 2/3 angażuje się w wolontariat w swojej społeczności. Ponad połowa artystów-wolontariuszy przeznacza na ten cel od godziny do pięciu godzin miesięcznie.  48,4% badanych pozyskuje dochód z więcej niż jednego źródła. 30,6% artystów, twórców i kreatywnych przedsiębiorców wskazało, że kreatywna praktyka oraz biznes stanowi ich dodatkowe źródło dochodu.

Prawie 2/3 respondentów przyznało, że potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących sposobów wsparcia swojej działalności. Za najbardziej pomocną formę uznano finansowanie. W dalszej kolejności wskazano na marketing i promocję oraz księgowość.