Dobro wspólne. Pasja i Praktyka. Cyfrowe Zasoby Kultury w Polsce.

Date of publication: 10.04.2019
Author: Centrum Cyfrowe
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Dobro wspólne. Pasja i Praktyka. Cyfrowe Zasoby Kultury w Polsce.

Autor: Centrum Cyfrowe

Rok: 2018

Dobro wspólne. Pasja i Praktyka. Cyfrowe Zasoby Kultury w Polsce.
Fot. Centrum Cyfrowe

Raport stanowi podsumowanie projektu badawczego „Digitalizacja zasobów w polskich instytucjach kultury – ewaluacja” zrealizowanego przez Centrum Cyfrowe w latach 2016–2018 przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem projektu było przyjrzenie się procesowi cyfryzacji zasobów polskich instytucji kultury na drodze analizy sposobów udostępniania tych zasobów, oceny skuteczności tego procesu, mierzonej stopniem widoczności zdigitalizowanych treści (także w skali międzynarodowej), a także zbadania ich wykorzystania przez zróżnicowane grupy odbiorców.

W pierwszej cześci Raport zawiera analizę sposobów użytkowania zdigitalizownych zasobów dziedzictwa przez różne grupy odbiorców, które zostały zidentyfikowane w toku badań. W drugiej części znalazła się analiza procesu cyfryzacji z perspektywy instytucji, które realizują takie działania. W trzeciej części autrzy opisali ekosystem digitalizacji i jego głównych aktorów oraz omówili ramy prawne, w których funkcjonują instytucje kultury.

W wyniku prowadzonych badań powstała typologia użytkowników zdigitaliozwanych zasobów, których podzielono na dwie grupy:

  • Pasjonatów (motywacja wewnętrzna – pasja, potrzeba bądź zainteresowania);
  • Pragmatyków (motywacja zewnętrzna – cyfrowe zasoby ułatwiają im pracę bądź są przez nich wykorzystywane z konieczności).

Autorzy Raportu zwracają uwagę na to, że instytucje kultury powinny śledzić ze szczególną uwagą praktyki obejmujące twórcze wykorzystanie ich zasobów i wręcz zachęcać do dzielenia się tymi materiałami oraz uczestniczyć w ich rozpowszechnianiu. 

Dobro wspólne. Pasja i Praktyka. Cyfrowe Zasoby Kultury w Polsce.

Download file 2019/05/dobro-wspolne-pasja-i-praktyka (PDF 1.94 MB)