Wołyń 1943 – pamięć przywracana

Date of publication: 02.05.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Tytuł: Polacy o stosunkach z Ukrainą

Autor: CBOS

Rok: 2018

Wołyń 1943 – pamięć przywracana
Fot. pixabay.com

Komunikat CBOS Wołyń 1943 – pamięć przywracana dotyczy wiedzy o tragicznych wydarzeniach wołyńskich w społeczeństwie polskim. Rzeź wołyńska to jeden z trudniejszych momentów wspólnej historii polskiego i ukraińskiego narodu, rzutujący na współczesne wzajemne relacje.

Ponadto, z badań CBOS wynika, że prawie połowa respondentów ocenia stosunki polsko-ukraińskie jako neutralne (ani dobre, ani złe – 44% odpowiedzi), co trzeci pytany (29%) ocenia je jako dobre, a tylko 13% respondentów uważa, że relacje między obydwoma krajami są złe. Młodzi ankietowani częściej określają stosunki między Polską i Ukrainą jako dobre, a starsi – jako złe. Większość respondentów (60%) deklaruje, że wspólna historia dzieli oba narody, a tylko co czwarty pytany (23%) widzi w niej potencjał do budowania wspólnej przyszłości. Wyniki te są porównywalne z odpowiedziami uzyskanymi na to samo pytanie w 2013 r.  Mimo zgody co do problematycznego charakteru wspólnej przeszłości, większość respondentów (64%) wierzy w możliwość pojednania Polaków z Ukraińcami.