Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii COVID-19

Date of publication: 15.06.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport Krytyka teatralna w Polsce w czasie pandemii COVID-19 należy do kolekcji siedmiu opracowań wydanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przygotowanych w ramach projektu Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ? Interdyscyplinarne zespoły badawcze przyglądały się przemianom zachodzącym w polskim teatrze i skutkom pandemii COVID-19 dla ekosystemu teatralnego: od instytucji i organizacji teatralnych, przez ich pracowników, po artystów oraz publiczność. Efektem prac jest zapis stanu teatru polskiego w momencie kryzysu wywołanego pandemią.

Na zdjęciu znajdują się kolorowe okładki raportów
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Badania były realizowane od połowy października do połowy grudnia 2020 r. metodą studium przypadku konkretnego zjawiska tj. krytyki teatralnej i związanych z nią osób. W badaniu uwzględniono trzy powiązane ze sobą etapy, odpowiadające zastosowanym technikom zbierania danych. Etap pierwszy stanowiła ankieta, która miała na celu identyfikację wątków do pogłębienia w dalszych badaniach. Na etapie drugim zrealizowano wywiady jakościowe o charakterze narracyjnym. Etap trzeci to obserwacja Internetu pod kątem monitorowania obecności krytyki teatralnej w sieci. Celem badań było rozpoznanie jaka jest sytuacja osób „towarzyszących teatrowi” – piszących, dyskutujących i w inny sposób pytających o jego aktualny stan i ścieżki możliwego rozwoju. Autorzy przyglądali się zjawisku krytyki teatralnej w sposób kompleksowy, podejmując próbę zdefiniowania jej granic oraz znaczenia w ekosystemie teatralnym w trudnym czasie pandemii.