The Tracker Culture & Public Policy, Issue 4, Focus on culture and climate change

Date of publication: 31.12.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

UNESCO wydaje miesięcznik The Tracker Culture & Public Policy, w którym prezentowane są dane dotyczące wpływu kultury na realizację polityki publicznej, w odniesieniu do założeń zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030 ONZ. Czwarty numer specjalny, który ukazał się w grudniu 2020 r., poświęcony jest tematyce roli kultury w działaniach na rzecz klimatu.

Na zdjęciu znajduje się Piazz San Marco w Wenecji. Powierzchnia placu znajduje się pod wodą.
fot. Pixabay

W numerze przedstawiono inicjatyw krajowe i lokalne prowadzone wśród państw członkowskich UNESCO, które świadczą o tym, że kultura może być narzędziem przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Wskazano na to, że miejsca, które zapisane są na liście UNESCO, pozwalają na ochronę 10 mln kilometrów kwadratowych obszaru, na którym znajdują się nie tylko obiekty dziedzictwa kulturowego, ale również tereny o różnorodności biologicznej. W opracowaniu przytaczane są dane dotyczące ekonomicznych skutków zmian klimatycznych, jakie ponosi sektor kultury. Na przykład, koszty odbudowania oraz rewitalizacji obiektów i instytucji kultury w archipelagu Vanuatu w Oceanii, po ataku tropikalnego cyklonu w 2015 r., oszacowano na 15 mln dolarów.

Wszystkie numery tego czasopisma dostępne są na stronie UNESCO:

https://en.unesco.org/news/tracker-culture-public-policy-issue-4