Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 599
Badania
Culture of excess from the perspective of local institutions – strategies and tactics of waste management
Title: Culture of excess from the perspective of local institutions – strategies and tactics of waste management
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
The role models of young social activists
Title: The role models of young social activists
Author: National Centre for Culture Poland
Year: 2023
Badania
Metody badania filmów dla dzieci
Title: Metody badania filmów dla dzieci
Author: Marta Materska-Samek, Grzegorz Kata, Monika Zabrocka, Małgorzata Kotlińska
Year: 2022
Badania
Culture in times of COVID-19
Title: Culture in times of COVID-19
Author: UNESCO, Departament Kultury i Turystyki - Abu Zabi
Year: 2022
Badania
Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)
Title: Raport o stanie czytelnictwa książek w Polsce w II roku pandemii (2021–2022)
Author: Zofia Zasacka, Roman Chymkowski
Year: 2022
Badania
Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach
Title: Zarządzanie prawami autorskimi w publicznych muzeach
Author: dr Anna Pluszyńska, Maria Konrad, Klara Korejba, Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego
Year: 2022
Badania
Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Title: Nie-ludzcy pracownicy teatru. Znaczenie i rola przedmiotów w polskich teatrach dramatycznych
Author: Instytut Badań Organizacji Kultury
Year: 2023
Badania
Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy
Title: Pomoc polskiego społeczeństwa dla uchodźców z Ukrainy
Author: Polski Instytut Ekonomiczny
Year: 2022
Badania
Uczestnictwo w kulturze online
Title: Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych online w trakcie pandemii
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2022
Badania
Superfluous or desirable. About waste in the culture of excess
Title: An ethnographic study on the perception of waste in the culture of excess
Author: Narodowe Centrum Kultury
Year: 2021
Badania
New Libraries in Old Buildings: Creative Reuse
Title: New Libraries in Old Buildings: Creative Reuse
Author: Petra Hauke, Karen Latimer, Robert Niess
Year: 2021
Badania
Stan czytelnictwa książek w Polsce w I kwartale 2022 r. Wstępne wyniki
Title: Stan czytelnictwa książek w Polsce w I kwartale 2022 r. Wstępne wyniki
Author: Roman Chymkowski, Zofia Zasacka
Year: 2022