Baza raportów

W Bazie raportów gromadzimy opracowania dotyczące kultury autorstwa polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz firm badawczych. Zamieszczamy raporty z badań własnych Narodowego Centrum Kultury. Publikujemy materiały opisywane w „Nowościach Badawczych NCK”. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania.
Search form as part of: Baza raportów

Baza raportów

Results: 574
Badania
Kiedy skończy się kwarantanna i będzie można wrócić do teatru, ja wrócę. Badanie publiczności teatralnej w czasie epidemii koronawirusa w Polsce
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19
Title: Projekt badawczy: Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ?
Author: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Year: 2021
Badania
STAN CZYTELNICTWA W POLSCE W 2020 Roku
Title: Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku
Author: Biblioteka Narodowa
Year: 2021
Badania
Rynek sztuki 2021
Title: The Art Market 2021
Author: Dr. Clare McAndrew, Art Basel
Year: 2021
Badania
KULTURA W CZASACH PANDEMII
Title: Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity: Impressions and lessons learnt from Covid-19
Author: Council of Europe
Year: 2020
Badania
KULTURA W EUROPEJSKICH MIASTACH PODCZAS PANDEMII
Title: European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. Job risk and the policy response
Author: European Commission, European Union
Year: 2020
Badania
KULTURA I POLITYKA PUBLICZNA, MONITORING: KULTURA A ZMIANY KLIMATYCZNE
Title: The Tracker Culture & Public Policy, Issue 4, Focus on culture and climate change
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
KULTURA I COVID-19, MONITORING
Title: Culture & COVID-19: Impact and Response Tracker
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
Niematerialne dziedzictwo kulturowe a pandemia COVID-19
Title: Living Heritage and the COVID-19 pandemic
Author: UNESCO
Year: 2020
Badania
Raport o stanie wyjątkowym spowodowanym epidemią COVID-19 w sektorze sztuki, muzeów oraz przemysłów kreatywnych
Title: Informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas
Author: Ministerio de Cultura, Peru
Year: 2020
Badania
PROGRAM STYMULOWANIA GOSPODARKI W ODNIESIENIU DO SKUTKÓW COVID-19. MATERIAŁY INFORMACYJNO-ANALITYCZNE NA LATA 2020–2022
Title: ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ COVID-19: ЕКОНОМІЧНЕ ВІДНОВЛЕННЯ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ. ДОДАТОК ДО ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ, СПРИЧИНЕНИХ ОБМЕЖУВАЛЬНИМИ ЗАХОДАМИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ І ПОШИРЕННЮ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) НА 2020–2022 РОКИ)
Author: Opracowanie rządowe
Year: 2020
Badania
WPŁYW KRYZYSU COVID-19 NA SEKTORY KULTURY
Title: L’IMPACT DE LA CRISE DU COVID-19 SUR LES SECTEURS CULTURELS - SYNTHESE
Author: Ministere del la Culture, France
Year: 2020