European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. Job risk and the policy response

Date of publication: 31.12.2020
Średni czas czytania 1 minute
print

Komisja Europejska prowadzi cykliczny monitoring miast, obejmujący 190 miast  wśród 27 krajów członkowskich UE, wraz z Norwegią, Szwajcarią i Wielką Brytanią. W 2020 r. opublikowano raport European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times, który dotyczy stanu kultury w europejskich
miastach podczas pandemii.

Na zdjęciu znajduje się panorama rynku, we Wrocławiu. Kamienice z czerwonymi dachami stoją wokół rynku. Kamienice i rynek widoczne są z lotu ptaka, z góry.
fot. Pixabay

W opracowaniu zaprezentowano podsumowanie strat sektora kultury w europejskich miastach, m.in. na przykładzie wskaźników zatrudnienia oraz danych dotyczących turystyki. Raport zawiera podsumowanie dotyczące sytuacji miejsc pracy związanych z kulturą lub turystyką, a także rekomendacje, w jaki sposób należy wspierać kadry sektora kultury w pandemii. W raporcie zamieszczono także przykłady nowych form wydarzeń kulturalnych, które są wdrażane w miastach, tak aby pomimo pandemii docierać z ofertą kulturalną do potencjalnych odbiorców.

Więcej o narzędziu monitorowania miast oraz wskaźnikach kreatywności można przeczytać na stronie: https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor

Raport European Cultural and Creative Cities in COVID-19 times. Job risk and the policy response opublikowany został na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/european-cultural-and-creative-cities-covid-19-times