Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19

Date of publication: 18.05.2021
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19 należy do kolekcji siedmiu opracowań wydanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przygotowanych w ramach projektu Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ? Interdyscyplinarne zespoły badawcze przyglądały się przemianom zachodzącym w polskim teatrze i skutkom pandemii COVID-19 dla ekosystemu teatralnego: od instytucji i organizacji teatralnych, przez ich pracowników, po artystów oraz publiczność. Efektem prac jest zapis stanu teatru polskiego w momencie kryzysu wywołanego pandemią.

Na zdjęciu znajdują się kolorowe okładki raportów
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

W ramach projektu, na przełomie października i listopada 2020 r., zrealizowano badanie ankietowe próbie (N = 541) artystek i artystów związanych z teatrem, dla których odsetek z zarobków uzyskanych z pracy związanej z teatrem stanowił przynajmniej 50% dochodów.
W raporcie podsumowano, jak radziły sobie artystki i artyści teatru na różnych etapach pandemii, gdzie szukali pomocy, w jakim stopniu ograniczenia i lockdown wpłynął na ich samopoczucie, zdrowie psychiczne oraz plany zawodowe.

Raport opublikowano na stronie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego:

https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/nowe-formy-istnienia-jak-zmienial-sie-teatr-w-pandemii/