Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii

Date of publication: 16.06.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport Obecność teatrów w przestrzeni online w trakcie pandemii należy do kolekcji siedmiu opracowań wydanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przygotowanych w ramach projektu Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ? Interdyscyplinarne zespoły badawcze przyglądały się przemianom zachodzącym w polskim teatrze i skutkom pandemii COVID-19 dla ekosystemu teatralnego: od instytucji i organizacji teatralnych, przez ich pracowników, po artystów oraz publiczność. Efektem prac jest zapis stanu teatru polskiego w momencie kryzysu wywołanego pandemią.

Na zdjęciu znajdują się kolorowe okładki raportów
Fot. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Celem badania było podsumowanie wirtualnej działalności teatrów podczas pandemii oraz rozpoznanie, jakie przemiany dokonały się pod wpływem aktywności online.

Badania prowadzono od 14 września do 15 listopada 2020 r. metodą indywidualnych wywiadów pogłębionych. W pierwszym module zrealizowano 20 wywiadów wśród twórców tj. 13 przedstawicieli teatrów dramatycznych (w tym 2 prywatnych), 1 lalkowego, 2 muzycznych (w tym 1 prywatny) oraz 4 alternatywnych. W drugim module zrealizowano 21 wywiadów wśród odbiorców. Na podstawie wyników modułu pierwszego wytypowane zostało 8 teatrów do badania social listening, a szczegółowej analizie poddano treści internetowe obejmujące okres lockdownu (marzec-maj 2020 r.) i zestawiono je z analogicznymi okresem 2019 r. oraz całym rokiem 2020.

W raporcie zapisano wnioski dotyczące m.in. tego, kim jest odbiorca teatr online, jakie są najbardziej pożądane przez widzów działania, a także zaprezentowano dobre praktyki teatralnych działań online.

Raport opublikowano na stronie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego:

https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/nowe-formy-istnienia-jak-zmienial-sie-teatr-w-pandemii/