Pracownice i pracownicy teatrów w pandemii. Zawody teatralne w perspektywie antropologicznej

Date of publication: 16.06.2021
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport Pracownice i pracownicy teatrów w pandemii. Zawody teatralne w perspektywie antropologicznej należy do kolekcji siedmiu opracowań wydanych przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, przygotowanych w ramach projektu Nowe formy istnienia. Jak zmieniał się teatr w pandemii ? Interdyscyplinarne zespoły badawcze przyglądały się przemianom zachodzącym
w polskim teatrze i skutkom pandemii COVID-19 dla ekosystemu teatralnego: od instytucji i organizacji teatralnych, przez ich pracowników, po artystów oraz publiczność. Efektem prac jest zapis stanu teatru polskiego w momencie kryzysu wywołanego pandemią.

Na zdjęciu znajdują się kolorowe okładki raportów
Fot. Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Badania prowadzono od sierpnia 2020 r. i zrealizowano 11 studiów przypadków, które dotyczyły poszczególnych grup zawodowych w teatrach. Wśród wykorzystywanych technik badawczych znalazły się: pogłębione wywiady indywidualne (IDI), zogniskowane wywiady grupowe (FGI), obserwacje terenowe i wywiady etnograficzne (ETNO), netnografia (NET) oraz desk research, który obejmował analizę dostępnych raportów, opracowań i ogólnodostępnych materiałów z mediów.
W raporcie zapisano wnioski dotyczące m.in. zmian aktywności zawodowych w teatrach instytucjonalnych w odniesieniu do takich aspektów jak: miejsce pracy, zakres obowiązków i ilość godzin pracy. Podsumowano również, w jaki sposób teatry radziły sobie podczas pandemii. Uwzględniono strategie instytucji i taktyki poszczególnych działów, a także indywidualne strategie radzenia sobie ze stresem i emocjami, które ujawniły się wśród pracowników.  

Raport opublikowano na stronie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego:

https://www.instytut-teatralny.pl/projekty/nowe-formy-istnienia-jak-zmienial-sie-teatr-w-pandemii/