Culture in times of Covid-19 or how we discovered we cannot live without culture and creativity: Impressions and lessons learnt from Covid-19

Date of publication: 31.12.2020
Średni czas czytania 2 minutes
print

Rada Europy (Council of Europe) opublikowała raport poświęcony zagadnieniu kultury w pandemii. W opracowaniu znalazły się podsumowania przygotowane przez członków Rady, którzy wchodzą w skład Komitetu ds. Kultury - the Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape (CDCPP). Raport obejmuje 29 referatów, w których zaprezentowano „kalejdoskop” doświadczeń, wniosków i studiów przypadków, a także dane dotyczące wsparcia kultury w pandemii.

 

Na zdjęciu znajdują się srebrne kontury Europy (model 3D kontynentu) na białym tle
fot. Pixabay

Referat poświęcone Polsce The compass in Poland points to Culture opracował dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. ucz., Dyrektor Narodowego Centrum Kultury. W referacie znalazły się wnioski dotyczące wsparcia polskiej kultury w pandemii, za pomocą programów dotacyjnych i stypendialnych, m.in. programu „Kultura w sieci”. Autor wskazał także na wyniki badania sondażowego przeprowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury na początku czerwca 2020 roku, którego celem było zbadanie postaw i oczekiwań odbiorców kultury w okresie łagodzenia ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.

Raport opublikowany został na stronie Rady Europy: https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/-/culture-in-times-of-covid-19-or-how-we-discovered-we-cannot-live-without-culture-and-creativity-impressions-and-lessons-learnt-from-covid-19