Zarządzanie kulturą

Kultura się liczy!
Komentarz do ustawy!
Szkolenia i rozwój

Komentarz do ustawy!

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązuje od 1 stycznia bieżącego roku, jednakże większość aktów wykonawczych do ustawy powstanie za około...

W nowym roku - nowe prawo. Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej
Szkolenia i rozwój

W nowym roku - nowe prawo. Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej weszła w życie 1 stycznia 2012 r., po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów...

Działalność kulturalna
Szkolenia i rozwój

Działalność kulturalna

Działalność kulturalna została zdefiniowana w przepisie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406)...

Finansowanie działalności kulturalnej. Dotacje na działalność kulturalną
Szkolenia i rozwój

Finansowanie działalności kulturalnej. Dotacje na działalność kulturalną

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) wprowadza pewne zasady związane z finansowaniem działalności...

Odznaki, medale, nagrody, stypendia
Szkolenia i rozwój

Odznaki, medale, nagrody, stypendia

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) daje możliwości wyróżnienia w różny sposób...

Organizatorzy instytucji kultury
Szkolenia i rozwój

Organizatorzy instytucji kultury

Mecenat realizuje się poprzez różne działania, w tym poprzez tworzenie publicznych instytucji kultury. Publiczny sektor kultury w Polsce jest ciągle dominujący, chociaż wzrasta znaczenie...

Instytucje kultury
Szkolenia i rozwój

Instytucje kultury

Instytucje kultury są to instytucje, w których prowadzona jest działalność kulturalna. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz....

Rejestr instytucji kultury
Szkolenia i rozwój

Rejestr instytucji kultury

Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) instytucje kultury uzyskują osobowość...

Wykaz obiektów
Szkolenia i rozwój

Wykaz obiektów

Zgodnie z przepisem art. 14 a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) tworzy się wykaz obiektów...

Dyrektor instytucji kultury
Szkolenia i rozwój

Dyrektor instytucji kultury

Na czele instytucji kultury stoi dyrektor instytucji kultury. Zarządza on kierowaną przez siebie jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Konkurs na dyrektora instytucji kultury
Szkolenia i rozwój

Konkurs na dyrektora instytucji kultury

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406.) przewiduje w przepisie art. 15 wyłonienie dyrektora instytucji kultury w...

Porozumienie przed powołaniem na stanowisko dyrektora instytucji kultury
Szkolenia i rozwój

Porozumienie przed powołaniem na stanowisko dyrektora instytucji kultury

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) skuteczne objęcie funkcji dyrektora instytucji...