W nowym roku - nowe prawo. Nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej

Data publikacji: 03.01.2012
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej weszła w życie 1 stycznia 2012 r., po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zmian wprowadzanych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Na naszej stronie mogą Państwo przeczytać o najważniejszych zmianach, które pojawiły się w ustawie.

Opracowanie zostało przygotowane przez Panią Joannę Hołdę - doktor nauk prawnych, menadżer kultury i nauczycielkę akademicką. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i Wydziału Pedagogiki Psychologii UMCS w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie. Pracuje w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie. Od 2010 r. w zarządzie lubelskiej Zachęty. Jest autorką i współautorką publikacji m. in. z zakresu prawa własności intelektualnej, praw człowieka, prawa kultury i sztuki.

 

Lista zagadnień:

 Więcej artykułów w zakładce Zarządzanie kulturą