Zarządzanie kulturą

Kreatywne miasto
Szkolenia i rozwój

Kreatywne miasto

Podstawowym zasobem miast są ich mieszkańcy. Ludzka inteligencja, pragnienia, motywacje, wyobraźnia i kreatywność stają się ważniejsze od lokalizacji, bogactw naturalnych i dostępu do rynku....

Kultura a rozwój do pobrania bezpłatnie
Szkolenia i rozwój

Kultura a rozwój do pobrania bezpłatnie

„Kultura a rozwój” to podręcznik do ekonomii kultury. Jest już dostępny w wersji elektronicznej na licencji CC-BY-NC (3.0) Polska.

Ekonomia prestiżu
Szkolenia i rozwój

Ekonomia prestiżu

James F. English dokonuje przeglądu różnego rodzaju nagród, od znanych każdemu Nobla czy Oscara, po niewiele znaczące w polach światowej kultury, ale rządzące się dokładnie...

Raport pt. Współpraca w obszarze kultury: organizacje, samorządy, instytucje publiczne
Szkolenia i rozwój

Raport pt. Współpraca w obszarze kultury: organizacje, samorządy, instytucje publiczne

Stowarzyszenie Klon/Jawor przeprowadziło na przełomie 2012 i 2013 roku badanie w ramach projektu "Ku lepszej współpracy. Badanie potrzeb i oczekiwań organizacji kultury, jednostek...

Miejskie Polityki Kulturalne - raport DNA Miasta
Szkolenia i rozwój

Miejskie Polityki Kulturalne - raport DNA Miasta

W jaki sposób władze miast myślą dzisiaj o kulturze? Jakie jest miejsce kultury w polityce miejskiej? Czy kultura służy tylko promocji? Ile pieniędzy władze miast przeznaczają na...

Obiegi kultury - raport z badań
Szkolenia i rozwój

Obiegi kultury - raport z badań

Raport ‘Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści’ stawia pod znakiem zapytania obraz świata kultury niszczonego przez ‘piratów’ poprzez nielegalne ściąganie i...

Journal of Cultural Management Vol. 1 Issue No. 1/2011
Szkolenia i rozwój

Journal of Cultural Management Vol. 1 Issue No. 1/2011

W tym numerze można przeczytać artykuły m.in. o kryzysie finansowym i jego wpływie na modele zarządzania kulturą w Europie, o doświadczeniach muzeów z programami rozwoju widowni, o...

ENCATC 19th Annual Conference Culture Forecast
Szkolenia i rozwój

ENCATC 19th Annual Conference Culture Forecast

Raport z Międzynarodowej konferencji na temat przyszłości kultury i edukacji w zarządzaniu kulturą: "Culture Forcast" Practical Information Guide, Helsinki, Finland, 12-14 October...

Journal of Cultural Management Vol. 2 Issue No. 2/2012
Szkolenia i rozwój

Journal of Cultural Management Vol. 2 Issue No. 2/2012

W tym numerze można przeczytać artykuły m.in. o nowych systemach zarządzania teatrami w Japonii, o wpływie cyfrowej przyszłości na politykę sektora kultury w Wielkiej Brytanii, o szansach i...

ENCATC 20th Annual Coference Networked Culture
Szkolenia i rozwój

ENCATC 20th Annual Coference Networked Culture

Numer poświęcony konferencji zorganizowanej przez ENCATC z okazji 20-tej rocznicy jej istnienia. Główne zagadnienia jakim zostało poświęcone trzydniowe spotkanie to: kultura i przemysły...

6. Forum młodych badaczy polityki kulturalnej
Szkolenia i rozwój

6. Forum młodych badaczy polityki kulturalnej

Numer poświęcony międzynarodowemu wydarzeniu organizowanemu przez ENCATC we współpracy z Europejską Fundacją Kultury i Uniwersytetem Londyńskim. Spotkanie odbyło się w dniach 11-12...

ENCATC Raport z działalności 2010
Szkolenia i rozwój

ENCATC Raport z działalności 2010

Raport opisujący wydarzenia i projekty zrealizowane w ramach sieci ENCATC w 2010 roku oraz opisujący pozostałą dotychczasową działalność sieci i jej rolę w zarządzaniu kulturą w Europie....