Szkolenia i rozwój

Tu znajdziesz program Kadra Kultury i wszystkie związane z nim projekty, a także konferencje i szkolenia dla sektora kultury i branży kreatywnej.