Kultura i biznes

Narodowe Centrum Kultury od lat działa na rzecz integracji świata biznesu z kulturą. Wierzymy, że biznes i kultura mogą się wiele od siebie nauczyć. Przemysły kultury i kreatywne wyraźnie pokazują, że współpraca może przynieść bardzo dobre rezultaty i wpływać na rozwój pozostałych sektorów. Aby tak się jednak działo, potrzebny jest wspólny język pomiędzy przedstawicielami biznesu i kultury.

Narodowe Centrum Kultury organizuje liczne debaty i warsztaty, aby ułatwić wymianę wiedzy. W ramach Klubu Kultura-Biznes-Media, przedstawiciele biznesu szkolą reprezentantów instytucji kultury i organizacji pozarządowych jak pisać wnioski sponsorskie, promować wydarzenia, etc. Z kolei przedstawiciele sektora kultury pokazują firmom jaki potencjał drzemie w sztuce, np. pobudzenie kreatywności pracowników czy ocieplenie wizerunku firmy poprzez niestandardowe działania.

W ramach swojej działalności, Narodowe Centrum Kultury uczestniczy też w ogólnopolskich wydarzeniach takich jak Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju, gdzie spotykają się przede wszystkim decydenci z przedstawicielami biznesu. Jest to wyjątkowe miejsce, aby móc rozmawiać o wpływie kultury na rozwój społeczno-gospodarczy. Debaty współorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury na Forum Ekonomicznym są też okazją do promowania spójnej polityki kulturalnej i wymiany doświadczeń z zagranicznymi prelegentami.

Narodowe Centrum Kultury angażuje się także w międzynarodowe projekty takie jaki unijny projekt Connecting Arts & Business. W ramach tego projektu sześć organizacji podjęło się zmapowania form współpracy i pośredniczących organizacji między sektorem biznesu a kulturą w Unii Europejskiej. Każda z partycypujących w projekcie organizacji wytestowała również jeden z modeli współpracy międzysektorowej.

Formularz wyszukiwania w ramach: Kultura i biznes