Patronaty

W ramach swojej działalności Narodowe Centrum Kultury przyznaje wybranym przedsięwzięciom kulturalnym patronaty honorowe.

Patronat honorowy może być przyznany inicjatywie, która:
  • ma zasięg  wojewódzki lub ogólnopolski,
  • jest istotne dla realizacji celów statutowych NCK
  • ma wysoką wartość merytoryczną lub artystyczną,
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji.