Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Podziel się kulturą - Krosno Odrzańskie

Centrum Artystyczno-Kulturalne „Zamek” w ramach projektu „Podziel się kulturą” realizowanego w programie Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy...

Dotacje
Pracownia Inicjatyw Osiedlowych Karolewa i Starego Polesia

Poleski Ośrodek Sztuki przeprowadził w ramach realizacji I części zadania "Pracownia Inicjatyw Osiedlowych Karolewa i Starego Polesia" w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne...

Dotacje
Ostrowskie pomysły na kulturę

Przedmiotem projektu „Ostrowskie pomysły na kulturę” realizowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 było przeprowadzenie analizy potrzeb kulturalnych...

Dotacje
Inicjatywy lokalne otwartą bramą do zmian w Gminie Raciążek

Diagnoza potencjału kulturotwórczego w Gminie Raciążek powstała w czasie, gdy personel Gminnego Ośrodka Kultury próbował zdefiniować na nowo swoją rolę i funkcję w lokalnym...

Dotacje
Działamy Razem w Klembowie

W ramach projektu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie przeprowadził diagnozę. Była to pierwsza część zadania „Działamy Razem”

Dotacje
„Kultura lokalna – aktywacja!” w Tarnowie Opolskim

W ramach realizacji I części zadania „Kultura lokalna – aktywacja!” przeprowadzono na zlecenie Gminnego Ośrodka Kultury badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy...

Dotacje
DIAGNOZA POTRZEB ZASOBÓW I INICJATYW KULTUROTWÓRCZYCH MIESZKAŃCÓW GMINY DUBIECKO

Diagnoza powstała w ramach projektu „Wszyscy razem dla wspólnej sprawy”, realizowanego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 przez...

Dotacje
Razem i aktywnie w Gminie Brenna

Projekt realizowany przez Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2016. Jego realizacja miała na celu zdiagnozowanie...

Dotacje
Edukacja Kulturalna i upowszechnianie kultury i sztuki w Polsce i w Niemczech - sprawozdanie z konferencji

Publikujemy sprawozdanie z polsko-niemieckiej konferencji na temat Edukacji Kulturalnej i upowszechniania kultury i sztuki, która odbyła się w dniach 24-25 lutego 2015 w Stiftung Genshagen.

Dotacje
KULTURA KOŁEM SIĘ TOCZY - diagnoza Domu Kultury w Kozach

Dom Kultury w Kozach postawił przede wszystkim na połączenie metod ilościowych z działaniami animacyjnymi. Punktem wyjścia do rozmów z mieszkańcami Kóz było 7 spotkań...

Dotacje
ZASOBY I POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW SEJN

Raport składa się z kilku części. W pierwszej części prezentuje założenia metodologiczne, w kolejnej opis miasta Sejny, wyniki badań jakościowych (opinie ekspertów), a następnie...

Dotacje
Diagnoza – potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włodawy w zakresie kultury

Projekt miał być inspiracją i katalizatorem powstawania nowych pomysłów. Miał również stworzyć wiedzę przydatną dla wszystkich, którzy mogą mieć wpływ na tworzenie...