Kreatywni Kulturalnie

Date of publication: 22.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Głównym celem realizowanej diagnozy było poznanie potencjału kulturotwórczego Miasta i Gminy Ryk czyli jego mieszkańców i przestrzeni miejskich. W ramach realizacji diagnozy uzyskano informacje o potrzebach kulturalnych społeczności lokalnej, miejscach ważnych dla społeczności oraz osobach i instytucjach tworzących tkankę kulturową.

Kreatywni Kulturalnie
rekin - grafika

Opracowanie diagnozy jest elementem programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Diagnoza oprócz swych walorów badawczych ma również potencjał dążący do promocji projektu, a także aktywizacji mieszkańców do podejmowania własnych inicjatyw kulturalnych. Celem diagnozy jest to, żeby mieszkaniec mógł „dowiedzieć się, co chcieliby ludzie, zaproponować im rozwiązanie i gotowy pomysł rozpowszechnić”.

grupa osób na spotkaniu badawczym