Laboratorium pomysłów. Badaj, kreuj i realizuj w Golczewie

Date of publication: 25.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie jest młodą instytucją kultury, powstałą rozpoczęła w styczniu 2012 roku. Instytucję powołano z inicjatywy mieszkańców, przy pełnym poparciu władz samorządowych gminy Golczewo, w odpowiedzi na potrzebę utworzenia miejsca spotkań, wymiany kulturalnej i rozwoju inicjatyw społecznych.

Laboratorium pomysłów. Badaj, kreuj i realizuj w Golczewie
pan przed ekranem z prezentacją

Celem I części zadania "Laboratorium pomysłów. Badaj, kreuj i realizuj w Golczewie" realizowanego w ramach programu Dom Kutlury+ Inicjatywy lokalne 2016 jest rozpoznanie i pobudzenie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Golczewo oraz stworzenie pola do realizacji aktywności społecznych. Istotne było także działanie na rzecz aktywizacji świetlic wiejskich oraz dotarcie do grup niebiorących udziału w wydarzeniach organizowanych przez GOKiS. Diagnoza
społeczna mieszkańców pozwala odkryć potrzeby kulturalne społeczności lokalnej i zachęcić ją do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

grupa młodzieży podczas warsztatu wydobywczego