Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 550
Dotacje
Kulturalnie poruszeni

Diagnoza potencjału kulturotwórczego jest elementem projektu „Kulturalnie poruszeni” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie (gmina Masłów, woj....

Dotacje
Czyżowice z inicjatywą

Diagnoza podsumowanie działań podjętych w ramach I części projektu „Czyżowice z inicjatywą” realizowanego przez Wiejski Dom Kultury  w Czyżowicach, beneficjenta Programu...

Dotacje
Kulturalne CLOU-kowo

Diagnoza została opracowana w ramach projektu „Kulturalne CLOU-kowo”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Klukowie, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum...

Dotacje
Kulturalnie Kreatywne Bartoszyce

Raport "Potencjały i ograniczenia na kulturalnej mapie Bartoszyc" powstał jako jeden z efektów działań diagnostycznych Bartoszyckiego Domu Kultury. Wnioski zawarte w raporcie...

Dotacje
KulTURa. WIELKA sprawa w małym mieście

Kultura ma znaczenie. W sposób niezauważalny kształtuje nas i nasze wzajemne relacje. Nie jesteśmy jednak skazani na bierne poddawanie się dominującym wzorom kulturowym. Możemy mieć...

Dotacje
Zróbmy to razem – tylko kulturalnie!

Zdaniem Miejskiego Centrum Kultury im. Henryka Bisty jego siła oddziaływania jest silnie związana z dzielnicą, w której się znajduje i chcąc rozszerzyć swój profil powinno...

Dotacje
KUŹNIA PROJEKTÓW w Centrum Kultury "Agora"

Diagnozę społeczności lokalnej osiedla Karłowice – Różanka, zrealizowano na potrzeby inicjatywy „Kuźnia projektów” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy...

Dotacje
Pociąg Kulturalny – Przystanek Bielsk Podlaski

Poniżej zamieszczamy publikację podsumowującą pierwszy etap realizacji projektu „Pociąg kulturalny – Przystanek Bielsk Podlaski”, który realizowano dzięki wsparciu ze...

Dotacje
Kultura na życzenie w Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki"

"Mobilna studnia życzeń" to akcja i badanie w ramach projektu "Kultura na życzenie" realizowanego przez Klub Kultury Przegorzały oraz Klub Kultury Mydlniki - filie...

Dotacje
Nowe inicjatywy - Nowe możliwości

Celem powstałej diagnozy była identyfikacja zasobów oraz analiza potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnej gminy Szaflary w celu wzmocnienia zaangażowania Gminnego Centrum Kultury,...

Dotacje
Drawski autobus kulturalny - miejsce w nim czeka na Ciebie!

Przygotowana przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim diagnoza określiła oczekiwania mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie wobec instytucji kultury i form spędzania czasu wolnego....

Dotacje
Razem dla kultury - Inicjatywy lokalne

Centrum Kultury w Piasecznie, przystępując do realizacji projektu w ramach Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, podążyło za główną ideą tego programu, czyli budowaniem relacji jak...