Kultura jest dla ludzi

Date of publication: 22.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Badanie zostało zrealizowane przez pracowników naukowych i osiemnaścioro studentów Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego na potrzeby projektu "Kultura jest dla ludzi" realizowanego przez Rzeszowski Dom Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2016.

Kultura jest dla ludzi
fragment plakatu

Badania realizowane były w dniach od 1 do 30 kwietnia 2016 r. wśród mieszkańców trzech rzeszowskich osiedli: Budziwój, Kotuli i Miłocin oraz zaproszonych ekspertów. Badanie składało się z dwóch komponentów badawczych: 1) badań ilościowych – survey wśród mieszkańców trzech osiedli oraz 2) badań jakościowych – zogniskowanych wywiadów grupowych zrealizowanych wśród lokalnych ekspertów z dziedziny kultury.

chłopkak przypina kartę do tablicy