Kopalnia Brodnickich Inicjatyw Kulturalnych

Date of publication: 26.07.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Jednym z istotnych elementów programu Dom kultury+ Inicjatywy lokalne 2016 jest realizacja diagnozy kultury na obszarze beneficjenta. Głównym pytaniem badawczym, na jakie miała odpowiedzieć diagnoza było to, jaka obecnie jest sytuacja kultury w Brodnicy.

Kopalnia Brodnickich Inicjatyw Kulturalnych
dwie osoby przeprowadzają wywiad na mieście

W ramach diagnozy dokonano wstępnej identyfikacji grup niekorzystający lub w małym stopniu korzystających z oferty kulturalnej miasta i powodów ich nieuczestniczenia. Również podjęto próbę zidentyfikowania swoistego ukrytego potencjału, określenia kierunku, w którym Brodnicki Dom Kultury mógłby działać, aby rozwijać zaangażowanie mieszkańców w miejską kulturę. 

krzsło, stoli z pudełkiem na ankiety