Kuźnia kulturalna

Date of publication: 22.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

"Kuźnia kulturalna" realizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku. Zadanie składa się z dwóch części; pierwsza z nich obejmuje przeprowadzenie diagnozy potencjału kulturowego mieszkańców.

Kuźnia kulturalna
logotyp zadania

Etap Diagnozy to moment na refleksję nad domem kultury uczestniczącym w programie przy współpracy z Animatorem z Narodowego Centrum Kultury oraz Zespołem Diagnostycznym wspierającym działania badawcze. Istota tego trójpodziału zawiera się nie tylko w różnych kompetencjach, które posiadają poszczególni uczestnicy programu – najważniejsza jest różnorodność doświadczeń, która zderzona ze sobą pozwala wypracować nową jakość. Diagnoza prowadzona była najczęściej metodami jakościowymi – tak, by zaangażować mieszkańców i stworzyć liczne okazje do spotkania z nimi oraz nawiązania aktywnej relacji.