Nasz mały wielki świat – zmieniajmy go na lepsze

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikacja powstała w ramach realizowanego w gminie Kolno programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jej głównym celem jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących lokalnych zasobów i inicjatyw mieszkańców w zakresie kultury.

Nasz mały wielki świat – zmieniajmy go na lepsze
Fot. Sylwester Nicewicz pani przed flipczartem

Badania zostały przeprowadzone w gminie Kolno wiosną 2017 roku. Dbając o trafność i rzetelność wyników, zespół badawczy skonstruował i przeprowadził je w oparciu kilka metod i technik badawczych. Struktura publikacji wynika ze zróżnicowania tych metod. W pierwszej kolejności zostaną opisane syntetyczne, ilościowe wskaźniki uzyskane z dostępnych publicznie źródeł. Następnie zostaną omówione wyniki wywiadów kwestionariuszowych, a w ostatniej części wyniki badań jakościowych (spotkań warsztatowych). Można uznać, że omawiane wyniki stanowią swoisty portret tej części mieszkańców gminy, która jest bardziej zainteresowana sprawami kultury.