Widzewski bank pomysłów na kulturę

Date of publication: 22.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Widzewskie Domy Kultury podjęły się realizacji zadania o nazwie „Widzewski bank pomysłów na kulturę”, którego głównym celem było zwiększenie ich zaangażowania w życie społeczności lokalnej oraz wzmocnienie roli WDK jako miejsca otwartego dla mieszkańców.

Widzewski bank pomysłów na kulturę
grupa osób podczas warsztatów

W tym celu przeprowadzono diagnostyczne badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Widzewa. Przedmiotem badania było określenie potrzeb i możliwości mieszkańców w zakresie aktywności w wolnym czasie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru szeroko rozumianej kultury. Do badania wykorzystano ankietę z kwestionariuszem papierowym oraz kwestionariuszem elektronicznym. Ponadto przeprowadzono serię warsztatów moderowanych.