Przestrzeń z odzysku

Date of publication: 22.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Przestrzeń z odzysku” realizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017”.

Ideą projektu było budowanie relacji pomiędzy Świdnickim Ośrodkiem Kultury a młodzieżą z naszego miasta poprzez występowanie we wspólnej sprawie. Poprzez wspólne przeprowadzenie diagnozy a następnie realizację inicjatyw kulturalnych w przestrzeni publicznej, SOK chciał uzupełnić ofertę kulturalną Świdnicy o wydarzenia zaproponowane przez młodzież. Kluczowym założeniem projektu był aktywny udział młodzieży na każdym etapie projektu: od diagnozy, przez ogłoszenie konkursu na inicjatywy młodzieżowe aż po ich realizację.