Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Firlej zaprasza!” realizowanego przez Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”.

Firlej zaprasza
skrzynka i kartki

Firlej zaprasza! to projekt na polegający na aktywnym zaangażowaniu mieszkańców osiedli sąsiadujących z ośrodkiem w tworzenie lokalnej oferty kulturalnej na tym osiedlu. Poprzez realizację poniższych działań Firlej stanie się niejako rzecznikiem mieszkańców dzielnicy w ważnej dla nich sprawie - braku oferty kulturalnej/ edukacyjnej, która byłaby dostępna "za rogiem", adresowana do mieszkańców sąsiadujących z Ośrodkiem osiedli.