Kierunek - aktywacja kulturalna

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu Kierunek – aktywacja kulturalna realizowanego przez Strzelecki Ośrodek Kultury w okresie od lutego do maja 2017 r. Przedsięwzięcia dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017.

Kierunek - aktywacja kulturalna
grupa osób wokół stołu

Jego realizacja umożliwiła pogłębienie dialogu z lokalną społecznością na temat potencjału kulturotwórczego instytucji, grup oraz liderów podejmujących inicjatywy na polu kulturalnym. Przeprowadzone działania diagnostyczne pozwoliły również na identyfikację potrzeb kulturalnych mieszkańców, zachęcając do współpracy z lokalną instytucją kultury w obszarze współtworzenia jej oferty. Dzięki zebranym wnioskom możliwe stanie się dostosowanie oferty kulturalnej Strzeleckiego Ośrodka Kultury do potrzeb różnych grup wiekowych, wychodząc naprzeciw pomysłom zgłaszanym przez mieszkańców.