Publikacje

Pierwszym krokiem prowadzącym do realizacji oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, jest przeprowadzenie diagnozy potrzeb i zasobów lokalnej społeczności. Każda instytucja kultury będąca beneficjentem programu Dom Kultury+ organizuje w swoim regionie tego typu działania. Mają one na celu ułatwienie wyboru najlepszych pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców.
Search form as part of: Publikacje

Publikacje

Results: 543
Dotacje
Głośno o kulturze

W pierwszej części zadania „Głośno o kulturze” przeprowadzona została diagnoza lokalna realizowaną przez zespół badawczy Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda...

Dotacje
Susiecka Studnia Życzeń Kulturalnych

Diagnoza potrzeb kulturalnych opracowana została w związku z otrzymaniem przez Gminny Ośrodek Kultury w Suścu dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "DOM...

Dotacje
Sochocin gminą otwartą na pomysły kulturalne mieszkańców

Niniejsze opracowanie powstało w wyniku pozyskania przez Gminny Ośrodek Kultury w Sochocinie dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu Sochocin gminą otwartą...

Dotacje
Twórczy ferment w pustostanach

Niniejszy dokument stanowi raport z przeprowadzonej wśród mieszkańców miejscowości Dąbrówki i Wola Mała (gmina Czarna) diagnozy w obszarze społeczno-kulturalnym. Diagnoza...

Dotacje
Akcja „Aktywacja”

Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce realizuje Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017. W ramach pierwszej części zadania przeprowadzono diagnozę potencjału kulturowego...

Dotacje
ZAANGAŻOWANI W KULTURĘ

Badanie potrzeb kulturalnych i potencjału uczestnictwa oraz współtworzenia kultury przez mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego oraz okolicznych miejscowości gminnych zostało...

Dotacje
Nasz mały wielki świat – zmieniajmy go na lepsze

Publikacja powstała w ramach realizowanego w gminie Kolno programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017, finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jej głównym celem jest zaprezentowanie...

Dotacje
Widzewski bank pomysłów na kulturę

Widzewskie Domy Kultury podjęły się realizacji zadania o nazwie „Widzewski bank pomysłów na kulturę”, którego głównym celem było zwiększenie ich...

Dotacje
Przestrzeń z odzysku

Raport został przygotowany na podstawie diagnozy lokalnej przeprowadzonej w ramach projektu „Przestrzeń z odzysku” realizowanego przez Świdnicki Ośrodek Kultury,...

Dotacje
Przepis na diagnozę w Sandomierzu

Sandomierskie Centrum Kultury zainicjowało projekt “Twój przepis na diagnozę w Sandomierzu”, by wyjść do mieszkańców i porozmawiać o kulturze w Sandomierzu. Diagnoza...

Dotacje
Ładne Kwiatki - Ale Kultura

Raport Diagnoza potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Popielów powstał w ramach programu ministerialnego Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017 zarządzanego przez Narodowe Centrum...

Dotacje
Raciborskie Dzielnice Kultury

„Raciborskie Dzielnice Kultury” to projekt realizowany przez Raciborskie Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017. Jego opracowanie wynikło z potrzeby...