ZAKRĘCENI NA KULTURĘ

Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Realizatorem zadania „Zakręceni na kulturę” jest Wołowski Ośrodek Kultury. Celem zadania jest nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną poprzez identyfikację, odkrywanie i rozwijanie talentów, potencjału i kapitału kulturowego oraz wspieranie
oddolnych inicjatyw kulturotwórczych podejmowanych przez mieszkańców Gminy Wołów (województwo dolnośląskie).

ZAKRĘCENI NA KULTURĘ
ręce na stole pełnym papierów

Zadanie składa się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała spotkania przedstawiające założenia projektu, warsztaty badawcze oraz
konsultacje społeczne umożliwiające przeprowadzenie diagnozy, szkolenie z pisania projektów dla przyszłych wnioskodawców,
wyłonienie lokalnych liderów oraz ogłoszenie konkursu ofert i wybór od 3 do 7 inicjatyw oddolnych. Przeprowadzenie diagnozy pomogło w lepszym rozumieniu aspiracji i oczekiwań kulturalnych mieszkańców, a samo działanie ma umożliwić zrealizowanie pomysłów, inicjatyw oddolnych mieszkańców Gminy Wołów, które dotychczas nie zostały zrealizowane.