Date of publication: 25.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

Raport to efekt etapu diagnostycznego projektu „JA w kulTUrze”, który ma na celu zainicjowanie działań, wzmacniających zaangażowanie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w życie społeczności lokalnej poprzez zidentyfikowanie potencjału i kapitału kulturowego mieszkańców gminy Pińczów oraz stworzenie mapy barier, deficytów, i oddolnych lokalnych inicjatyw kulturotwórczych.

JA w kulTUrze
rysunek na tablicy

Zebrane informacje służą właściwej realizacji kolejnych etapów projektu „JA w kulTUrze" - sfinansowania inicjatyw kulturowych mieszkańców Pińczowa, a w dalszej perspektywie określeniu nowych kierunków rozwoju oferty PSCK pod kątem dostosowania jej do potrzeb i oczekiwań grup mieszkańców. Rezultatem projektu było skuteczne nawiązanie kontaktu z przedstawicielami społeczności lokalnej, poznanie nowych możliwości współpracy w zakresie kultury oraz tworzenia warunków do jej rozwijania.