Gniewski Inkubator Kultury

Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Gniewie, chcąc zachęcić mieszkańców miasta i gminy do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu miejscowej kultury, dołączyło do programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.

Gniewski Inkubator Kultury
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie organizacyjne mieszkańców

Gniew to małe miasto na północy Polski. Może się pochwalić bogatym dziedzictwem kulturowym w postaci niezwykłego Zamku Krzyżackiego i Pałacu Marysieńki na wzgórzu. Oprócz kultury materialnej, gmina posiada również duży potencjał kulturotwórczy drzemiący w mieszkańcach. Stał się on obiektem badań prowadzonych przez CKiBP. W 2022, dzięki realizacji projektu „Gniewski Inkubator Kultury", udało się opracować diagnozę lokalnej społeczności. Identyfikowała ona zasoby i oddolne inicjatywy, mające szansę rozwinąć aktywność społeczną oraz wspomóc rozwój kapitału kulturowego w gminie. Podjęte działania zaoowocowały zrzeszeniem osób zainteresowanych życiem kulturalnym w Gniewie i zawiązaniem długofalowej współpracy między przedstawicielami lokalnej społeczności, a CKiBP. Mieli oni szansę pracować nad ubogaceniem oferty kulturalnej placówki, dążąc do tego, aby stała się miejscem otwartym i wsłuchującym się w potrzeby mieszkańców.

Więcej o całym projekcie możecie dowiedzieć się z poniższego raportu.