Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą

Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy z projektem „Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą" przystąpił do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022".

Sosnowica, gmina z duszą - wspólne pasje nas poruszą
Fot. zdjęcie z realizacji projektu uczestnicy biorący udział w spotkaniu

Projekt polegał na opracowaniu diagnozy, ukazującej zarówno potrzeby, jak i potencjał kulturotwórczy mieszkańców i mieszkanek gminy Sosnowica. Inicjatorom zależało na zaktywizowaniu jak największej liczby osób na rzecz kultury i przestrzeni publicznej. Podczas procesu diagnostycznego dołożono wszelkich starań, aby dotrzeć do przedstawicieli lokalnej społeczności - porozmawiać z nimi, rozpoznać ich potencjał oraz oczekiwania względem GOKu.
Wspólna praca przy realizacji badania pozwoliła stworzyć atrakcyjną i społecznie użyteczną ofertę kulturalną, dopasowaną do wszystkich grup wiekowych i społecznych.

Więcej o działaniach podjętych w gminie Sosnowica możecie przeczytać w poniższej diagnozie.