Ornontowice Nowych Idei 2.0

Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 2 minutes
print

To nie pierwsza inicjatywa, jakiej podjęło się ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach w ramach programu dotacyjnego „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022". Placówka postanowiła ponownie przyjrzeć się życiu kulturalnemu w gminie!

Ornontowice Nowych Idei 2.0
Fot. zdjęcie z realizacji projektu dzieci podczas warsztatów animacyjnych

Tym razem diagnoza społeczna wśród mieszkańców Ornontowic skupiła się wokół grup, które nie zostały objęte badaniem diagnostycznym w 2016 roku. Obrano za cel rozpoznanie ich sytuacji, a następnie zachęcenie do aktywnego udziału w tworzeniu lokalnej kultury. Szczególna uwaga  została poświęcona nowym mieszkańcom miejscowości, w tym obywatelom Ukrainy. Przeważający odsetek wśród nowych mieszkańców stanowią rodziny z małymi dziećmi, dlatego grupa ta wyróżnia się dużym potencjałem kulturotwórczym.
Podczas trwania projektu zorganizowano dedykowane dla nich warsztaty informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem technik animacji. Celem takiego działania było nawiązanie długofalowej współpracy, a także identyfikacja konkretnych potrzeb, preferencji i problemów. Na bazie diagnozy opracowano interesujące formy inicjatyw plenerowych oraz odkryto nowe miejsca, położone blisko mieszkańców, w których można byłoby je przeprowadzać.

Poniższy raport prezentuje całościowy obraz działań podjętych w 2022 roku w gminie Ornontowice.