Kulturalny Miechów

Date of publication: 18.04.2023
Author: Hanna Wojtkowska
Średni czas czytania 1 minute
print

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie to kolejna placówka, która dołączyłą do grona beneficjentów programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne" w 2022 roku. Dzięki temu zrealizowano projekt "Kulturalny Miechów", który pełnił rolę impulsu do zwiększenia aktywności lokalnej mieszkańców. 

Kulturalny Miechów
Fot. zdjęcie z realizacji projektu młodzież podczas spotkania

W ramach spotkań chciano dotrzeć szczególnie do tych mieszkańców, którzy do tej pory nie współpracowali z Centrum Kultury i Sportu. Odbyto spotkania z młodzieżą, przedstawicielami organizacji pozarządowych, a także z mieszkańcami sołectw. Uzyskano dane na temat ich postrzegania miechowskiej oferty kulturalnej i zgromadzono propozycje inicjatyw, które można by wprowadzić. Podczas realizacji badań wyłoniono także autorów oddolnych inicjatyw kulturalnych, z których wybrane mogły być zrealizowane w drugim etapie programu "Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne". 

Więcej o projekcie "Kulturalny Miechów" można znaleźć w diagnozie poniżej.