Date of publication: 18.04.2023
Author: Maja Jedynak
Średni czas czytania 1 minute
print

Kolejnym beneficjentem programu „Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2022" zostało Gminne Centrum Kultury w Żmudzi z projektem pn. „Dla nas kultura".

Dla nas kultura
Fot. zdjęcie z realizacji projektu spotkanie warsztatowe

Pobudzanie aktywności społecznej, wspomaganie rozwoju kulturalnego oraz odnalezienie nowych możliwości współpracy to fundamentalne założenia projektu zrealizowanego w gminie Żmudź. Inicjację działań służących zwiększeniu roli GCKu w życiu lokalnej społeczności, rozpoczęto od przeprowadzenia diagnozy potencjału kulturotwórczego w miejscowości. Jej wyniki pozwoliły uzyskać nowe spojrzenie na odczucia oraz potrzeby mieszkańców i mieszkanek. Placówka zdecydowała się wdrożyć w życie działania mające na celu poszerzenie dostępu do kultury oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi współpracy i nowoczesnej edukacji kulturalno-artystycznej.
W oparciu o sporządzoną diagnozę, zorganizowano konkurs oddolnych inicjatyw. W jego ramach dokonano wyboru kilku najbardziej interesujących pomysłów, które miały szansę zostać zrealizowane w kolejnym etapie projektu.

Szersze podsumowanie działań na rzecz kultury w gminie Żmudź znajduje się w poniższym raporcie.